Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Sprawdź, gdzie kupić kontenery rolkowe, wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z gromadzeniem oraz transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – typy

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]