tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Kilka ostatnich lat to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia zatrudnienia bądź studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]