Przebieg badań wysokościowych

Kliknij w to miejsce, żeby zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność przeprowadzania specjalistycznych testów sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według przepisów uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem ziemi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na masztach, drabinach, podestach itd. Specjalne testy pozwalają wykluczyć występowanie problemów ze wzrokiem bądź innych przeciwwskazań mogących niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z kilku stadiów – badania neurologicznego, laryngologicznego oraz okulistycznego. Lekarz diagnozuje pacjenta w kierunku krótkowzroczności, problemów z błędnikiem lub epilepsji. Oprócz tego trzeba też poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania padaczka?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzać co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą poddawać się im częściej – co roku. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest konieczność noszenia okularów, zez, a także schorzenia neurologiczne i choroby narządów ruchu. Co ciekawe noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że praca wykonywana jest w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi wieżowych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]