Ochrona osób i mienia: co to takiego?

Na http://tinyurl.com/y9g8mgma zlecisz ochronę osób i mienia Kraków.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest bardzo dużo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji na ogół korzystają urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi i okna. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Dane:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]