Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Dalsze informacje o usługach doradcy zawodowego Kraków na janklusak.pl.

Sektor zatrudnienia w ostatnich latach wymusza notoryczne dopasowywanie się do jego teraźniejszych warunków, a przy tym jest niezmiernie konkurencyjny. W związku z tym tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownikafirmy, ale także wydajna organizacja pracy całych zespołów osób zatrudnionych. W takich działaniach warto wspomóc się praktyką jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Kto korzysta z pomocy doradcy zawodowego?

Zawodowy coach psycholog pomaga poszerzyć zakres umiejętności jednostki, otwiera ją na zachodzące zmiany i nadchodzące wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie szybciej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale także otwiera nowe perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na celach i ambicjach klienta, stąd sesje coachingowe zawsze mają charakter indywidualny, ukierunkowany na realizację ustalonych zadań. Kto często postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? To zwłaszcza menedżerowie oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w obszarze kierowania i planowania pracy.

Jak przebiega praca z doradcą zawodowym?

Fundamentem owocnej w pozytywne skutki współpracy z doradcą zawodowym, jest wnikliwe poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym wyznaczeniu oczekiwań oraz aspiracji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, najdotkliwszych niepowodzeń oraz najważniejszych sukcesów zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także wybrać częstotliwość i ilość sesji koniecznych do uzyskania zaplanowanych wyników. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można umówić się na rozmowę przez komunikator albo telefonicznie. Po ukończeniu uzgodnionej ilości sesji coach opracowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte, jak również czy potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]