Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze przygotowują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, że w internecie łatwo wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, nadal nic nie zastąpi usług doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nieraz niezbędne, przykładowo gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie obliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Język, termin wykonania, typ przekładu – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za przekład tekstu wpływ mają wypunktowane poniżej czynniki:
1. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Translacja prac dyplomowych, umów handlowych bądź artykułów medycznych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Przekład poświadczony a zwykły

Należy wspomnieć, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. paszport bądź świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu indywidualny numer, a także zaznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, z kolei w razie niezbędności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie poświadczonym – 1125 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]