Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Na http://www.bielskobadania.pl zlecisz badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała.

Badania psychologiczne kierowców są wykonywane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie urządzenia są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i instruktorów

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do testów podchodzą też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają widzenie o zmierzchu

Badanie psychologiczne składa się z 2 etapów. W pierwszej kolejności osoby badane przystępują do części testowej. Na tym etapie kontrolowana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy w sytuacji stresowej. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na obserwowaniu, w jaki sposób dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]