Metoda kasowa a podatek VAT

Szukasz wiadomości o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie docieka czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po wpływie od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi bądź sprzedane produkty. Jeśli takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i w rezultacie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Ze względu na zdefiniowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do stałego śledzenia otrzymywanych należności

Biura rachunkowe często odradzają niewielkim firmom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Najczęściej powodem tego jest problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy stu i więcej dokumentach nadzór należności pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]