Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Jeżeli ciekawi Cię aktualna oferta taniej windykacji, wejdź na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – działania, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Choć termin ten wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego podejmuje się w stosunku do dłużnika rozmaite działania dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia podobną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w ustalonym terminie na ogół rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj indywidualne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może dodać swoje scenariusze czynności podejmowanych wobec nieterminowych kontrahentów, wyznaczając m.in. interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na koniec, pod warunkiem, że wypunktowane wyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa też przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]