Masz problem z wilgotnymi murami? Wynajmij ekspertów od osuszania ścian

Nawet gdy budynek ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje zagrożenie, że z czasem ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to zdarzyć też bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek nadwerężonej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy rozpocząć od wykrycia przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice czy toalety pojawiająca się na murach pleśń jest częściej rezultatem przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i mury budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla specjalistów z obszaru hydroizolacji.

Sposoby osuszania ścian

Profesjonaliści, którzy posiadają duże kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od oceny przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to podstawa do określenia słusznych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach pojawiają się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda pnie się w górę – niekiedy nawet na kilka metrów. Zdarza się to często, szczególnie w starych budynkach, jednakże można to naprawić odtwarzając izolację poziomą ścian, która zablokuje unoszenie się wody ku górze. Następną fazą, oczywiście po dokładnym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie fundamentów polega czasami przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. Nierzadko konieczne będzie także naprawa łączenia izolacji murów z izolacją innych modułów budowli, jak dylatacje, płyty żelbetowe posadzkowe i przepusty rur.